Singles 40+ Barrington
Registration: September 20, 2019 - February 21, 2020
Event: February 21, 2020 - February 21, 2020
Women's Event Arlington Heights
Registration: December 16, 2019 - February 21, 2020
Event: February 21, 2020 - February 21, 2020
Family Discipleship Arlington Heights
Registration: January 27, 2020 - February 22, 2020
Event: February 22, 2020 - February 22, 2020
Family Bowling Marengo
Registration: January 20, 2020 - February 22, 2020
Event: February 22, 2020 - February 22, 2020
Baptism Barrington
Registration: December 5, 2019 - February 23, 2020
Event: February 22, 2020 - February 23, 2020
Vernon Hills Vision Meeting Barrington
Registration: January 2, 2020 - February 22, 2020
Event: February 22, 2020 - February 22, 2020
Annual Cook-Off Marengo
Registration: December 16, 2019 - February 23, 2020
Event: February 23, 2020 - February 23, 2020
Membership Barrington
Registration: November 15, 2019 - March 1, 2020
Event: February 29, 2020 - March 15, 2020
Men's Breakfast (C) Chicago
Registration: February 12, 2020 - February 29, 2020
Event: February 29, 2020 - February 29, 2020
Pray First Marengo
Registration: February 2, 2020 - March 1, 2020
Event: March 1, 2020 - March 1, 2020